Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

חוקי הרמת משקולות אולימפית


הנפה - Snatch

הרמת המוט מהבמה מעל הראש בתנועה אחת.

כל עוד התנועה רציפה למוט מותר לגעת בירכיים או בברכיים.

בזמן הרמה מותר לגעת בבמה רק עם כפות הרגליים.

בשלב הקבלה אסור לגעת עם הראש במוט

משקל המורם מעל הראש צריך להיות מוחזק ללא תנועה בידיים ישרות, רגליים ישרות ועמדות

באותו קו.

רק לאחר סימן של השופטים אפשר להוריד את המוט.

השופטים נותנים הוראה להוריד המוט ברגע שכל חלקי הגוף נמצאים ללא תנועה.

דחיקה - Clean&Jerk

חלק ראשון: הרמת המוט על החזה )קלין(

הרמת המוט מהבמה בתנועה אחת על החזה או הבריחים.

אסור לחזה לגעת במוט לפני מצב סופי.)קלין כפול(

לאחר מכן המוט מונח או על הבריחים או על החזה מעל הפטמות או על ידיים כפופות עד הסוף.

חלק שני: דחיקת המוט מהחזה - Jerk

הרמת המוט מהחזה מעל הראש בתנועה אחת בעזרת רגליים על ידיים ישרות.

החזרת רגליים על קו אחד.

ומחכים לסימן מהשופטים.

דגש חשוב:

בהנפה ובקלין מותר לספורטאי להרים את המוט עד לגובה הברכיים ולהחזיר לבמה מבלי שהנסיון

יחשב כפסילה ולהתחיל את הנסיון מחדש.

לאחר קלין, לפני הדחיקה לספורטאי מותר לסדר את המוט. אך זה לא נותן לספורטאי רשות לנסות

לדחוק פעמיים.

לספורטאי מותר:

א. לשחרר "מנעול"

ב. להוריד את המוט במקרה והוא נמצא גבוה מדי ומפריע לנשום.

ג. לשנות רוחב אחיזה

כללים נוספים:

לאחר ההרמה יש להוריד המוט רק לפנים תוך ליווי המשקולת עד גובה הכתפיים

ספורטאי שלא יכול ליישר המרפקים חייב להודיע על כך לשופטים ולז'ורי לפני תחילת התחרות

בקימה לאחר הנפה או קלין לספורטאי מותר לקום על ידי שימוש בנדנוד.

אסור להניח שמן או מים על הירכיים.

מותר לשים מגנזיום על הידיים, ירכיים, חזה....

תנועות לא נכונות בזמן ההרמות

1 .הרמת משקולת מ"תליה"

2 .נגיעה בבמה בנקודה שלישית

3 .הרמת לא אחידה או יישור לא מלא של מרפקים

4 .השהייה בזמן הרמת המשקל

5 .משחק מרפקים בזמן "פיקסציה"

6 .הורדת משקל לפני סימן השופטים

7 .יציאה מהבמה בזמן ביצוע התרגיל.

כאשר לא שמים את הרגליים בקו אחד במאונך לקו הגוף.

הורדת המוט או חלק ממנו מחוץ לבמה

ציוד עזר

חגורת גב ניתן מעל החליפה ברוחב של 12ס"מ

ניתן לשים תחבושות על הברכיים, ידיים, אצבעות ובלבד שעל שורש כף היד לא יותר מ-10 ס"מ

רוחב ועל הברכיים לא יותר מ-30 ס"מ.

ניתן להישתמש בכפפות ללא אצבעות

*לבוש והנעלה

התלבושת תהיה בחלק אחד אן שניים, צמודים

עקב הנעל לא יעלה על 13ס"מ.

מוט גברים: אורך 2200 מ"מ משקל 20 ק"ג קוטר מוט 28 מ"מ

מוט נשים: אורך 2010 מ"מ משקל 15 ק"ג קוטר 25 מ"מ

דיסקים: אדום, כחול, צהוב, ירוק, לבן- אותם צבעים הקטנים.

מנעולים 5.2 ק"ג

התנהלות התחרות

התחרות מתחילה מהמשקל הנמוך למשקל הגבוה. המשקל יכול רק לעלות אלא במקרה טעות של

השופטים

בין הכניסות יש לעלות לפחות ב-1 ק"ג

זמנים

15 דקות לפני תחילת התחרות טקס ההצגה

לספורטאי דקה 1 לכניסה ו2 דקות במקרה של 2 כניסות ברצף