Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

לחודש 400
מנוי חודשי
המנוי הינו אישי אך ניתן להעברה חד פעמי במידה של ביטול.
 • 10% הנחה לחיילים בשרות חובה
 • 5% הנחה ללקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • ללא הגבלת אימונים
 • כולל אימוני Crossfit / Open Box
 • כולל אימוני Yogalates
 • כולל אימוני Gymnastics
 • כולל אימוני WeightLifting
 • כולל אימוני Endurance
 • לא ניתן להקפאה
לחודש 330
מנוי חצי שנתי
המנוי הינו אישי אך ניתן להעברה חד פעמי במידה של ביטול.
 • 10% הנחה לחיילים בשרות חובה
 • 5% הנחה ללקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • ללא הגבלת אימונים
 • כולל אימוני Crossfit / Open Box
 • כולל אימוני Yogalates
 • כולל אימוני Gymnastics
 • כולל אימוני WeightLifting
 • כולל אימוני Endurance
 • במידה של ביטול מנוי יוחזר התשלום בהפרש של חודש מלא
 • ניתן להקפאה עד שבועיים
לחודש 300
מנוי שנתי
המנוי הינו אישי אך ניתן להעברה חד פעמי במידה של ביטול.
 • 10% הנחה לחיילים בשרות חובה
 • 5% הנחה ללקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • ללא הגבלת אימונים
 • חולצה מתנה
 • כולל סדנת יסודות
 • כולל אימוני Crossfit / Open Box
 • כולל אימוני Yogalates
 • כולל אימוני Gymnastics
 • כולל אימוני WeightLifting
 • כולל אימוני Endurance
 • במידה של ביטול מנוי יוחזר התשלום בהפרש של חודש מלא
 • ניתן להקפאה עד חודש ימים
לחודש 280
מנוי זוגי שנתי
המנוי הינו אישי אך ניתן להעברה חד פעמי במידה של ביטול.
 • 10% הנחה לחיילים בשרות חובה
 • 5% הנחה ללקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • ללא הגבלת אימונים
 • חולצה מתנה
 • כולל סדנת יסודות
 • כולל אימוני Crossfit / Open Box
 • כולל אימוני Yogalates
 • כולל אימוני Gymnastics
 • כולל אימוני WeightLifting
 • כולל אימוני Endurance
 • במידה של ביטול מנוי יוחזר התשלום בהפרש של חודש מלא
 • ניתן להקפאה עד חודש ימים
לחודש 280
מנוי בוקר בלבד
המנוי הינו אישי אך ניתן להעברה חד פעמי במידה של ביטול.
 • 10% הנחה לחיילים בשרות חובה
 • 5% הנחה ללקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • אימוני בוקר בלבד
 • חולצה מתנה
 • כולל סדנת יסודות
 • כולל אימוני Crossfit / Open Box
 • כולל אימוני Yogalates
 • כולל אימוני Gymnastics
 • כולל אימוני WeightLifting
 • כולל אימוני Endurance
 • במידה של ביטול מנוי יוחזר התשלום בהפרש של חודש מלא
 • ניתן להקפאה עד חודש ימים
לחודש 270
מנוי ילדים פעמיים בשבוע
המנוי הינו אישי אך ניתן להעברה חד פעמי במידה של ביטול.
 • 5% הנחה ללקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • ניתן להגיע פעמיים בשבוע לאימוני קרוספיט ילדים
לחודש 200
מנוי ילדים פעם בשבוע
המנוי הינו אישי אך ניתן להעברה חד פעמי במידה של ביטול.
 • 5% הנחה ללקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • במידה של ביטול מנוי יוחזר מלוא התשלום של חודש הבא
 • לא ניתן להקפאה
חד פעמי 60
כניסה חד פעמית (DROP IN)
כניסה חד פעמית למתאמני קרוספיט בלבד.
 • 10% הנחה לחיילים בשרות חובה
 • 5% הנחה ללקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • ללא הגבלת אימונים
 • כולל אימוני Crossfit / Open Box
 • כולל אימוני Yogalates
 • כולל אימוני Gymnastics
 • כולל אימוני WeightLifting
 • כולל אימוני Endurance
 • לא ניתן להקפאה
10 אימונים 500
כרטיסייה
המנוי הינו אישי אך ניתן להעברה חד פעמי במידה של ביטול.
 • הכרטיסייה מוגבלת לזמן של חודשיים
 • 5% הנחה ללקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • ללא הגבלת אימונים
 • כולל אימוני Crossfit / Open Box
 • כולל אימוני Yogalates
 • כולל אימוני Gymnastics
 • כולל אימוני WeightLifting
 • כולל אימוני Endurance
 • במידה של ביטול מנוי יוחזר התשלום בהפרש של חודש מלא
 • לא ניתן להקפאה