Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

לחודש 400
מנוי חודשי
המנוי הינו אישי אך ניתן להעברה חד פעמי במידה של ביטול.
 • 20% הנחה לחיילים בשרות סדיר
 • 5% הנחה ללוקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • ללא הגבלת אימונים
 • כולל אימוני Crossfit / Open Box
 • כולל אימוני Yogalates
 • כולל אימוני Gymnastics
 • כולל אימוני WeightLifting
 • כולל אימוני Endurance
 • לא ניתן להקפאה
לחודש 360
מנוי תלת חודשי
המנוי הינו אישי אך ניתן להעברה חד פעמי במידה של ביטול.
 • 20% הנחה לחיילים בשרות סדיר
 • 5% הנחה ללוקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • ללא הגבלת אימונים
 • כולל אימוני Crossfit / Open Box
 • כולל אימוני Yogalates
 • כולל אימוני Gymnastics
 • כולל אימוני WeightLifting
 • כולל אימוני Endurance
 • במידה של ביטול מנוי יוחזר התשלום בהפרש של חודש מלא
 • לא ניתן להקפאה
לחודש 330
מנוי חצי שנתי
המנוי הינו אישי אך ניתן להעברה חד פעמי במידה של ביטול.
 • 20% הנחה לחיילים בשרות סדיר
 • 5% הנחה ללוקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • ללא הגבלת אימונים
 • כולל אימוני Crossfit / Open Box
 • כולל אימוני Yogalates
 • כולל אימוני Gymnastics
 • כולל אימוני WeightLifting
 • כולל אימוני Endurance
 • במידה של ביטול מנוי יוחזר התשלום בהפרש של חודש מלא
 • ניתן להקפאה עד שבועיים
לחודש 300
מנוי שנתי
המנוי הינו אישי אך ניתן להעברה חד פעמי במידה של ביטול.
 • 20% הנחה לחיילים בשרות סדיר
 • 5% הנחה ללוקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • ללא הגבלת אימונים
 • חולצה מתנה
 • כולל סדנת יסודות
 • כולל אימוני Crossfit / Open Box
 • כולל אימוני Yogalates
 • כולל אימוני Gymnastics
 • כולל אימוני WeightLifting
 • כולל אימוני Endurance
 • במידה של ביטול מנוי יוחזר התשלום בהפרש של חודש מלא
 • ניתן להקפאה עד חודש ימים
לחודש 280
מנוי זוגי שנתי
המנוי הינו אישי אך ניתן להעברה חד פעמי במידה של ביטול.
 • 20% הנחה לחיילים בשרות סדיר
 • 5% הנחה ללוקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • ללא הגבלת אימונים
 • חולצה מתנה
 • כולל סדנת יסודות
 • כולל אימוני Crossfit / Open Box
 • כולל אימוני Yogalates
 • כולל אימוני Gymnastics
 • כולל אימוני WeightLifting
 • כולל אימוני Endurance
 • במידה של ביטול מנוי יוחזר התשלום בהפרש של חודש מלא
 • ניתן להקפאה עד חודש ימים
לחודש 280
מנוי בוקר בלבד
המנוי הינו אישי אך ניתן להעברה חד פעמי במידה של ביטול.
 • 20% הנחה לחיילים בשרות סדיר
 • 5% הנחה ללוקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • אימוני בוקר בלבד
 • חולצה מתנה
 • כולל סדנת יסודות
 • כולל אימוני Crossfit / Open Box
 • כולל אימוני Yogalates
 • כולל אימוני Gymnastics
 • כולל אימוני WeightLifting
 • כולל אימוני Endurance
 • במידה של ביטול מנוי יוחזר התשלום בהפרש של חודש מלא
 • ניתן להקפאה עד חודש ימים
לחודש 250
ילדים, נוער פעמיים בשבוע
המנוי הינו אישי אך ניתן להעברה חד פעמי במידה של ביטול.
 • 5% הנחה ללוקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • קבוצות לפי הגיל 
 • כולל אימוני Crossfit Kids (כיתות ג'-ה')
לחודש 190
ילדים, נוער פעם בשבוע
המנוי הינו אישי אך ניתן להעברה חד פעמי במידה של ביטול.
 • 5% הנחה ללוקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • קבוצות לפי הגיל
 • כולל אימוני Crossfit Kids
חד פעמי 50
אימון חד פעמי (Drop in)
 • 5% הנחה ללוקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • כולל אימוני Crossfit / Open Box
 • כולל אימוני Yogalates
 • כולל אימוני Gymnastics
 • כולל אימוני WeightLifting
 • כולל אימוני Endurance
 • ניתן לשלם דרך Freefit
לחודשיים 450
כרטיסיה 10 אימונים
ניתן לרכוש כרטיסיה אחד לכמה מתאמנים
 • 5% הנחה ללוקוחות אשמורת 360 (הסתדרות המורים)
 • תוקף לשנה לחיילים בשרות סדיר
 • כולל אימוני Crossfit / Open Box
 • כולל אימוני Yogalates
 • כולל אימוני Gymnastics
 • כולל אימוני WeightLifting
 • כולל אימוני Endurance
 • תוקף כרטיסיה חודשיים בלבד
חד פעמי 50
סדנת יסודות
חינם ברכישת מנוי שנתי
 • פעם בשבועיים - יום שלישי בשעה 20:00
 • היכרות עם הציוד בבוקס
 • מניעת פציעות
 • ניצול הפוטנציאל האנטומי של הגוף
 • זיהוי ליקויים בגוף
 • טיפים לשיפור הכושר
 • ניתן לשלם דרך Freefit